Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zawrotna

Nazwa niemiecka:

Kehrwiedergasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Kleine Kehrwiedergasse 1776

Uwagi:

Mały, odchodzący od Böttchergasse (Bednarskiej) zaułek zwany był w 1776 roku Kleine Kehrwiedergasse. W późniejszych czasach skrótowo Kehrwiedergasse (Wróć Tu). Tej nazwy używano dla określenia ślepych ulic równolegle z określeniem Kagelzippel (Kaptur).
Po wojnie ulica istniała jeszcze jakiś czas pod nazwą ul. Zawrotna, by zniknąć w trakcie zabudowy Starego Miasta.

W przeszłości także kilka dalszych ulic nazywano okresowo tymże samym imieniem:
Grosse Ölmühlengasse (Olejarna) od 1511 do 1624 roku
Mauergang (Podmurze) około 1796 roku
Herrengarten (Sadowa) w 18 wieku, do 1817 roku.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, S 63+125+165
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy