Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zapiecek

Nazwa niemiecka:

Kleine Bäckergasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Langer Krug 16 wiek
platea anonymae w 1608 roku
Zapiecek 1945 - ?

Uwagi:

Najstarsza nazwa Langer Krug "Długa Karczma" dotyczyła właściwie posesji nr. 3 przy Jungferngasse (Panieńska). Tej nazwy używano jednak także do oznacznia Plappergasse (Gadulskiej) i Kleine Bäckergasse "Małej Piekarskiej". Nazwa Bäckergasse "Piekarska" pojawia się po raz pierwszy w Erbbuchu z 1619 roku i obejmuje początkowo także Plappergasse (Gadulską). Od 1624 roku rozróżniano ulice Große Bäckergasse (powojenna Piekary) i Kleine Bäckergasse (powojenna Zapiecek).
Na pierwszym powojennym planie Gdańska występuje ona jeszcze pod nie mającą nic wspólnego orginalną nazwą Zapiecek. Dziś ulica nie istnieje.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 47 i 59
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy