Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zgorzelisko

Nazwa niemiecka:

Brandgasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Tischlergasse w 1624 roku
Kleine Ölmühlengasse w 1624 roku
Zgorzelisko 1945 - ?

Uwagi:

W roku 1624 ulicę tą zaliczano w części do Tischlergasse (Stolarska), w części do Vergessene Gassen "Zapomniane Ulice" (późniejsza Kleine Ölmühlengasse "Mała Olejarna"). Od 1694 roku ulica nosi nazwę Auf der Brandstelle "Na Zgorzelisku", skróconą z biegiem czasu do formy Brandstelle.
Po wojnie ulica pojawia się jeszcze na najstarszym planie Gdańska z 1946 roku pod poprawnie z niemieckiego przetłumaczoną nazwą Zgorzelisko. Dziś ulica nie istnieje.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 50
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy