Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zarzewie

Nazwa niemiecka:

Brandgasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Wyspa Spichrzów

Inne nazwy:

arta platea quarta do 1440 roku
Zarzewie 1945 - ?

Uwagi:

W okolicach tej ulicy znajdowały się najstarsze zabudowania Wyspy Spichrzów. Już w roku 1331 cech rzeźników nabył od Zakonu posesję, by tu zbudować Dwór Rzeźny lub Flakowy.
Nazwa "platea quarta" pochodzi z czasów, kiedy ulice na Wyspie Spichrzów były numerowane, od północy do Milchkannengasse (Stągiewnej) i ponownie od tej ulicy w kierunku południowym. Więc późniejsza Brandgasse była wówczas po prostu "Ulicą czwartą".

Nazwa Brandgasse "Pożarowa" miała według zapisu w kronice Christopha Beyera Starszego, pochodzić pd pożaru podłożonego w czwartek po Zielonych Świątkach A.D. 1515 przez towarzyszy Simona Materna. Problem w tym, że w dokumantach z 1451 roku bracia Gregor i Salomon Brandt wymienieni są jako właściciele posesji przy tejże ulicy. Tak więc wymieniony pożar strawił prawdopodobnie domy przy ulicy zwanej już ulicą Brandta. O byłych właścicielach najwyraźniej zapomniano ale o wojnie z Maternami dzięki kronikom pamięć przetrwała.
Po wojnie ulica przez kilka lat nosiła nazwę Zarzewie, która zniknęła razem z nią po uprzątnięciu gruzów.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 155 n
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy