Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zamenhofa

Nazwa niemiecka:

Rossbachweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ludwika Zamenhofa

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Potokowa do 1959 roku

Uwagi:

Przedwojenna nazwa upamiętniała bitwę z czasów wojny siedmioletniej pod Rossbach (1757).
Po wojnie ulica nazwana została Potokow±. Z okazji ¦wiatowego Kongresu Esperantystów w Warszawie postanowiono w roku 1959 uczcić twórcę Esperanta dra Ludwika Zamenhofa, nazywaj±c któr±¶ z ulic jego imieniem. Pocz±tkowo wybrano na ten cel dzisiejsz± ul. Królikarnia. Z przełomu lat 50 i 60 pochodzi kilka planów Miasta, w których t± planowan± zmianę uwzględniono.
Ostatecznie jednak przemianowano bardziej reprezentacyjn± ul. Potokow±.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 338
M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy