Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Góreckiego

Nazwa niemiecka:

Hedwigskirchstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. ks. Mariana Góreckiego

Dzielnica:

Nowy Port

Inne nazwy:

Kirchenstrasse (przed 1937)
Parafialna (1945-1952)
Kazimierza Łowczyńskiego (od 1952)

Uwagi:

U swoich początków ulica nazywała się po prostu Kirchenstraße (Kościelna), z racji przylegania do parceli katolickiego Kościoła św. Jadwigi. Jeszcze przed 1937 r. weszła w użycie nazwa precyzyjniejsza - a mianowicie "Hedwigskirchstraße", ponieważ wiele ulic w Mieście nosiło miano "kościelnych", co mogłoby prowadzić do nieporozumień.
Po wojnie nazwa ulicy została spolszczona na ile było to możliwe, w wyniku czego przez kilka lat ulica nazywała się "Parafialna". W 1952 r. nazwę zmieniono, nadając ulicy miano Kazimierza Łowczyńskiego, funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, który zginął w latach czterdziestych. W 1990 r. nazwano ulicę imieniem ks. Mariana Góreckiego, zamordowanego w 1940 r. przez Niemców duszpasterza polskich katolików w Wolnym Mieście.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 146
Waldemar Nocny, Nowy Port, Gdańsk 2005, s. 247
Strona główna
Akademia Rzygaczy