Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Floriańska

Nazwa niemiecka:

Käfergang

Dzisiejsza nazwa:

Floriańska

Dzielnica:

Nowy Port

Inne nazwy:

Jana Łodo 1952 - 1993

Uwagi:

Nazwa Käfergang pochodziła prawdopodobnie od wła¶ciciela terenu, niejakiego Käfera.
Po wojnie nadano jej nazwę "Floriańska", zmienion± w 1952 r. na "Jana Łodo", bohatera nowego ładu, by w 1993 r. powrócić do nazwy "Floriańska".

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 200
Strona główna
Akademia Rzygaczy