Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Andersa, gen. Władysława

Nazwa niemiecka:

Brombergstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. gen. Władysława Andersa

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

ul. Podgórna 1945 - 1948
ul. gen. Karola ¦wierczewskiego 1948 - 1990

Uwagi:

Przedwojennym patronem tej ulicy był mistrz piekarski Ludwik Bromberg, który się pierwszy na tej ulicy osiedlił. Po wojnie ulica najpierw nosiła całkiem cywiln± nazwę ulicy Podgórnej, gdyż prowadziła pod górę. Od 1948 roku nosi ona nazwy bohaterów: najpierw gen. ¦wierczewskiego, który wła¶nie do 1948 roku "się kulom nie kłaniał", dzi¶ za¶ aktualnie słusznego gen. Władysława Andersa.

ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, S. 12
Strona główna
Akademia Rzygaczy