Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ślepa

Nazwa niemiecka:

Kneiphof

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Przedmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Ta odchodząca od Rzeźnickiej ślepa uliczka posiadała nazwę od roku 1643. Po wojnie istniała jeszcze przez kilka lat pod nazwą ul. Ślepa, a następnie znikła w trakcie zabudowy Przedmieścia.

Pochodzenie nazw typu Kneiphof i Keipab, które piojawiają się na obszarze od Amrum we Fryzji do Królewca jest niejasne. W.Stephan wychodzi z zupełnie nieprawdopodobnego założenia o wpływie różnych języków obcych na niemiecki. Neumann z kolei zakłada pochodzenie tych określeń od słowiańskiego gnębie - 'zatapiać' lub od pruskiego kniepe - 'czerpać'. W jaki sposób takie lokalne zapożyczenia miałyby trafić na Amrum we Fryzji żaden z nich nie tłumaczy.
Ponieważ we wszystkich przypadkach występowania tej nazwy mamy do czynienia z miejscami bagnistymi i zagrożonymi powodzią, określenie Kneipab (Knipawa) może oznaczać tyle co 'wyrwane wodzie' - a więc pochodzić od dolnoniemieckiego abgeknffen.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 145n
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy