Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Św. Barbary

Nazwa niemiecka:

St. Barbaragasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Św. Barbary

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

via retro in aede 1430 i 1643
Erichgang 1800
Totengasse 1817 - 1901

Uwagi:

Przez ponad 200 lat swego istnienia ulica ta zwała się po prostu "via" czyli droga. Wymieniona w 1800 roku nazwa Erichgang (ul. Eryka) pochodzi oczywiście od tegoż imienia męskiego. Pozostałe późniejsze nazwy są wynikiem położenia tej ulicy prze kościele św. Barbary. Od 1817 roku ulica ze względu na jej przbieg koło przykościelnego cmentarza zwana była Totengasse (ul. Martwych). W 1901 roku przemianowano ją na St. Barbaragasse, którą to nazwę i po wojnie przetłumaczoną na język polski zachowano.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 165
Strona główna
Akademia Rzygaczy