Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ławnicza

Nazwa niemiecka:

Matzkausche Gasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ławnicza

Dzielnica:

Śródmieście/Główne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Istniała od 1357 r. jako przecznica Długiej bez własnej nazwy. Od 1415 r. znana jako Matczkausche Gasse. Nazwa ta pochodziła od znacznego rodu mieszczańskiego Matzkau w tym miejscu zamieszkującego.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 125
Strona główna
Akademia Rzygaczy