Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Łęczycka

Nazwa niemiecka:

Quellbergweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Łęczycka

Dzielnica:

Krakowiec

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy